Zespół profilaktyki

Celem kolejnej wizyty strażniczki w SP nr 89 było przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, kształtujących bezpieczne zachowania dzieci w sytuacji kontaktu z nieznanymi osobami. Zapoznano ich z pojęciami: osoba nieznana, obcy, ograniczone zaufanie oraz ostrożność, rozwaga, a także wskazano na właściwe reakcje w sytuacji kontaktu z osobą nieznaną, czy obcą.

Podczas zajęć, dzieci ustaliły złote zasady bezpiecznego zachowania się:

1. nie rozmawiaj z osobami obcymi - jeśli nieznajomy próbuje nawiązać z tobą rozmowę - nie kontynuuj jej

2. w żadnym przypadku nie korzystaj z oferty podwiezienia samochodem przez obcą osobę

3. nie przyjmuj od osób obcych żadnych prezentów, czy słodyczy

4. jeśli jesteś sam w domu, nie wpuszczaj nieznajomych do środka.

5. nie przekazuj informacji o miejscu zamieszkania, wyposażeniu mieszkania, danych osobowych o sobie, domownikach, możliwościach kontaktu, a także o planowanych wyjazdach itp.

5. o wszystkich niepokojących sytuacjach niezwłocznie informuj dorosłych - rodziców, starsze rodzeństwo, czy też nauczyciela w szkole.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej