Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze z KP Poznań-Nowe Miasto oraz Straży Miejskiej odwiedzili Przedszkole nr 21 "Akademia Pana Kleksa" w celu przekazania dzieciom informacji dotyczących bezpieczeństwa. Spotkania z dziećmi zorganizowano w ramach programu prewencyjnego "Bezpiecznie - to wiedzieć i znać" realizowanego przez Komendę Miejską Policji. Mając na względzie wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa przez dzieci, omówiono zagadnienia związane z bezpieczną drogą, umiejętnością "znalezienia" pomocy dla siebie i innych w trudnych sytuacjach, a także właściwym kontaktem z "osobą obcą".

Podstawowym zadaniem programu jest wyposażenie najmłodszych uczniów w umiejętności i nawyki rozpoznawania oraz zapobiegania zagrożeniom. Ponadto celem jest budowanie świadomości o odpowiedzialnym postępowaniu, znajomości zachowania się w sytuacji zagrożenia, kreowanie pozytywnych wartości, kształtowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przedstawiono zakresy tematyczne: "bezpieczna droga", "zabawa, ale jaka?", "sam w domu", czy "obcy".

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej