Bezpiecznie przez przejście...

W czerwcu br. zaczęły obowiązywać przepisy o zakazie używania telefonów komórkowych w czasie przechodzenia przez jezdnię oraz w momencie wchodzenia na nią. Przepisy wprowadzono, aby zmienić nawyki pieszych. W ogólnym rozrachunku zmiany te, choć uciążliwe, mają podnieść poziom bezpieczeństwa pieszych.

Ale także... pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Jednak nowe regulacje nie zwalniają pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się pieszym wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Bardzo ważną zmianą dotyczącą pieszego, jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, również przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do  ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki podczas spotkań w szkołach zapoznają uczniów z zasadami i przepisami ruchu drogowego. Tym razem odwiedzili SP nr 6, gdzie wspólnie z uczniami rozmawiali o zasadach bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, szczególnie jak bezpiecznie przekraczać jezdnię. Uczniowie mogli zapoznać się z oznakowaniem przejścia dla pieszych, znaczeniem sygnalizatora świetlnego oraz znaków drogowych dla pieszych. Uczniowie dowiedzieli się również, jak ważne dla bezpieczeństwa pieszych, jest noszenie elementów odblaskowych, które im przekazano.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej