Bezpiecznie na placu zabaw

Miejskie strażniczki z Zespołu Profilaktyki przeprowadziły kontrole wybranych placów zabaw na Starym Mieście i Jeżycach. Właściwy stan techniczny urządzeń na placu zabaw jest niezwykle istotny, ze względu na bezpieczeństwo jego użytkowników. Wczesne wykrycie nieprawidłowości, uszkodzeń, usterek będących wynikiem zużycia, czy wandalizmu zapobiegnie niepożądanym zdarzeniom, czy też niebezpiecznym wypadkom.

Celem kontroli jest wizualne ujawnienie oczywistych nieprawidłowości mogących być wynikiem wandalizmu, zniszczeń przez warunki pogodowe, a także zaśmiecenia placu zabaw (np. przepełnione kosze, rozbite butelki). Jednym z istotnych celów jest sprawdzenie niepożądanego przebywania osób naruszających regulamin placu zabaw, np. uczestników libacji, wyprowadzających psy.

Podczas działań nie stwierdzono rażących nieprawidłowości.

AS, MS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej