Zespół profilaktyki

Wraz z nadejściem wakacji, dzieci coraz częściej bawią się na świeżym powietrzu. Aby mogły z tego korzystać bezpiecznie, potrzebne są doraźne sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i czystości placów zabaw. Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo dziecka bezpośrednio odpowiada opiekun, a przebywając na placach zabaw, należy stosować się do zamieszczonych regulaminów.

Funkcjonariuszki Zespołu Profilaktyki zwróciły szczególną uwagę na to, czy wyposażenie placów zabaw nie jest uszkodzone, zdewastowane, czy jego stan techniczny i sprawność nie stanowią zagrożenia dla bawiących się dzieci. Podczas prewencyjnych patroli strażnicy sprawdzają też, czy na tych terenach nie są wyprowadzane zwierzęta, nie jest spożywany alkohol i czy nie są naruszane przepisy o zakazie palenia papierosów.

Aby umilić czas bawiącym się dzieciom i wskazać sposoby bezpiecznych zachowań, strażniczki przekazały im kolorowanki o tematyce bezpieczeństwa.

ACD, MS, KP

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej