Zespół profilaktyki

"Bezpiecznym być", to pojęcie ogólne. Można mówić o bezpieczeństwie w domu, na drodze, czy w internecie.

Strażnicy miejscy odwiedzili dzieci w Zespołach Szkół Specjalnych nr 103 oraz nrc101. Uczniowie szkół mieli okazję dowiedzieć się, co to znaczy "być bezpiecznym". Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Funkcjonariusze wraz z inspektorem Wartusiem spotkali się z uczniami, by porozmawiać na temat "Bezpiecznej drogi do szkoły".

Oczekuje się, że wiedza o drogowych zagrożeniach oraz umiejętność bezpiecznego poruszania się na drodze, w połączeniu ze znajomością zasad i przepisów drogowych, skutkuje zmniejszeniem liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Celem spotkania było:
- poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat bezpiecznego poruszania się po drogach
- uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu bawienia się w miejscach niedozwolonych
- utrwalenie w świadomości dzieci konieczności noszenia znaczków odblaskowych

Ponadto była okazja do przypomnienia podstawowych zasad uczestniczenia w ruchu drogowym. Dzieci mogły również zapoznać się z oznakowaniem "przejścia dla pieszych", sygnalizatorem świetlnym oraz znakami drogowymi ważnymi dla bezpieczeństwa pieszych. Przypomniano o najważniejszych zasadach przechodzenia przez jezdnię: "zanim przejdziesz na drugą stronę - rozejrzyj się w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo". Na koniec spotkania, uczestnikom przekazano elementy odblaskowe.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej