Bezpieczni w sieci

Wiodącym tematem spotkań strażniczki z Zespołu Profilaktyki z uczniami SP nr 26 było "Bezpieczne korzystanie z sieci", nie tylko internetowej. Jednym z największych niebezpieczeństw jest cyberprzemoc, to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych - przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów. Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in: wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, a także zamieszczanie tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają. Niedozwolone jest również publikowanie zdjęć, czy filmów bez zgody osób na nich zarejestrowanych, albo w inny sposób ich rozsyłanie. Poważnym naruszeniem prawa jest podszywanie się pod cudzą tożsamość w sieci. Cyberprzemoc objawia się złośliwym komentarzem, nękaniem niechcianymi wiadomościami, jak również publikowaniem treści, które mogłyby zostać odebrane jako kompromitujące. Bywa, że zaczyna się niewinnie, od "rzekomego żartu" opatrzonego złośliwym, niesprawiedliwym komentarzem, a kończy się działaniami noszącymi znamiona prześladowania.

Funkcjonariuszka uświadamiała uczniom, że jeżeli są świadkami cyberprzemocy, podobnie jak przemocy fizycznej, czy psychicznej, aby starali się nie pozostawać obojętnymi.

"Powiedz o tym rodzicom, opiekunom prawnym, nauczycielce, czy porozmawiaj na ten  temat z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. W ten sposób możesz pomóc koleżance lub koledze, którzy czują się bezradni".

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej