Zespół profilaktyki

W Szkole Podstawowej nr 46 zorganizowano zajęcia w temacie zagrożeń internetowych, które miały na celu pogłębienie świadomości o potencjalnych zagrożeniach płynących z sieci. Wskazano zagrożenia, omówiono formy cyberprzemocy oraz jej aspekty prawne. Przedstawiono niewłaściwe i szkodliwe treści, z jakimi dzieci mogą zetknąć się w Internecie. Uczniom uświadomiono również, że nierozważnie przez nich podejmowane działania w sieci, mogą mieć dla nich przykre konsekwencje. Zapoznano uczniów ze stworzonym bezpośrednio dla nich dziecięcym telefonem zaufania i możliwościami jego wykorzystania w trudnych sytuacjach, jakie mogą napotkać na swej drodze, oczywiście także w Internecie. Przekazano uczniom ważną zasadę, iż to co "wrzucą" do sieci, pozostaje tam na zawsze i może zostać wykorzystane przeciwko nim.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej