Bezpieczni w Internecie

Strażniczka z Zespołu Profilaktyki przeprowadziła online zajęcia dla uczniów wybranych klas w Szkoły Podstawowej nr 21. Tematyka zajęć obejmowała możliwe zagrożenia dla korzystających z technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sieci. Poruszono zagadnienia dotyczące cyberprzemocy i sposobów bezpiecznego radzenia sobie w świecie Internetu. Rozmawiano o pozytywnym wizerunku w sieci, ochronie swoich danych, ostrożności przy pobieraniu plików, korzystaniu z wiarygodnych stron przeznaczonych do swojej grupy wiekowej. Przypomniano o ograniczonym zaufaniu wobec osób nowo poznanych przez Internet. Spora część spotkania dotyczyła hejtu, sposobu ochrony przed cyberprzemocą. Wspomniano również o prawnej odpowiedzialności za bezprawne lub zabronione działania w Internecie.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej