Zespół profilaktyki

W Przedszkolu "Bajkonutki" przedstawicielki Zespołu Profilaktyki przypomniały dzieciom, że jeszcze nie mogą same poruszać się po drodze - do ukończenia siedmiu lat, na drodze mogą przebywać tylko z opiekunem. W formie zabawy, przygotowując do "samodzielności" w tym zakresie, przedstawiły przedszkolakom zasady obowiązujące pieszych uczestników ruchu drogowego. Podczas przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po drodze po zmroku. Zapoznano też z oznakowaniem i sygnałami świetlnymi ważnymi dla bezpieczeństwa pieszych.

Przedszkolaki doskonale wiedzą, że nigdy nie chodzimy na skróty, jeżeli nie ma chodnika, zawsze chodzimy po lewym poboczu drogi. Jeżeli chcemy przejść na drugą stronę drogi, to zawsze przechodzimy w miejscach widocznych, do tego wyznaczonych, najlepiej z sygnalizacja świetlną. Nigdy nie nie wolno przebiegać przez jezdnię, a po zmroku zawsze należy stosować elementy odblaskowe, widoczne dla nadjeżdżających kierowców. Elementy odblaskowe muszą być umieszczone na zewnętrznych częściach ubioru. Przedszkolaczki miały możliwość poznania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej dla pieszych, malowanej na jezdni powierzchni przejścia dla pieszych. Aby uwrażliwić dzieci na zagrożenia związane z drogą, strażniczki zaproponowały ćwiczenia, które pozwalają dzieciom przyswoić zasady bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Na koniec zajęć dzieciotrzymały kolorowanki oraz odblaski.

ACD, KP

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej