Zespół profilaktyki

W SP nr 54 odbyły się spotkania edukacyjno - profilaktyczne z uczniami pierwszych klas, mające przypomnieć najmłodszym, jak ważnym jest bezpieczeństwo na drodze. Korzystając z elementów miasteczka ruchu drogowego, przypomniano pierwszoklasistom zasady bezpiecznego korzystania z drogi. Droga, to nie tylko chodnik, ale również jezdnia i pobocze, a także tramwajowe torowisko i droga dla rowerów. Uczniom przypomniano, że chodnik jest dla pieszych, a na jezdnię wchodzimy tylko dla przejścia na drugą stronę drogi. Czyli musimy znać i stosować zasady korzystania z "przejścia dla pieszych", znaczenie sygnalizacji świetlnej, a także przestrzegać znaków drogowych. Maluchom przypomniano, że na przejście możemy wkroczyć przy zapalonym zielonym świetle, wcześniej rozglądając w lewo, w prawo w celu sprawdzenia, czy zatrzymują się pojazdy. Przechodzenie przez jezdnię na "przejściu", gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej, po zatrzymaniu się wymaga dokładnego sprawdzenia, czy nie nadjeżdżają bezpośrednio pojazdy, albo czy ich odległość od przejścia jest wystarczająca, by bezpiecznie przejść. Przypomniano również, czego nie wolno robić podczas przechodzenia przez jezdnię. Dzieci ćwiczyły w sali, aby potem nie miały problemów, uczestnicząc w realnych warunkach ruchu drogowego. Uczestnikom zajęć przekazano odblaski, które w warunkach jesiennych ciemności i szarugi powinny polepszyć widoczność pieszego, a tym samym jego bezpieczeństwo.

Podobnie przebiegające zajęcia odbyły się z udziałem młodych uczniów SP nr 90 uczęszczających do szkolnej świetlicy. Świetlicowe zajęcia dotyczące bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym rozpoczynają cykliczne spotkania strażniczki Zespołu Profilaktyki z uczniami klas I-III, w ramach profilaktycznego programu dotyczącego bezpieczeństwa dzieci, opracowanego wspólnie z nauczycielami świetlicy.

EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej