Bezpieczni na drodze

Strażniczka z Zespołu Profilaktyki uczestniczyła w cyklu spotkań z uczniami Szkoły Podstawowej nr 79 na Świerczewie. Wiodącym tematem spotkań było bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym. Podczas pogadanek przypomniała zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, w tym na przejściach z sygnalizacją świetlną, jak i bez niej. Funkcjonariuszka zaznajomiła dzieci ze znakami drogowymi, które mogą napotkać na drodze podczas spacerów, czy zmierzając do szkoły. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, rozmawiali na tematy dotyczące bezpieczeństwa pieszych, dzieląc się własnymi spostrzeżeniami.

Uzupełnieniem spotkań było omówienie obowiązujących zasad poruszania się w przestrzeni publicznej, w maseczkach lub innych sposobach zakrywania nosa i ust, które mają służyć naszemu bezpieczeństwu.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej