Zespół profilaktyki

Wraz z początkiem roku szkolnego 2019/2020, miejskie strażniczki i policjanci z KP Poznań-Stare Miasto w placówkach oświatowych odwiedzają najmłodszych uczniów. Corocznie w tym okresie, mundurowi realizują zadania w ramach projektu profilaktycznego "Bezpieczna droga do i ze szkoły". Mundurowi podczas spotkań z uczniami klas 0-III w SP nr 82 oraz ZSMS nr 2 rozmawiali o bezpiecznym uczestniczeniu pieszych uczniów w ruchu drogowym, o zasadach obowiązujących podczas przechodzenia przez jezdnię, o znaczeniu sygnalizacji świetlnej. Wskazano również możliwe zagrożenia dla pieszych oraz sposoby ich uniknięcia. Z najmłodszymi uczniami przeprowadzono zajęcia praktyczne bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, korzystając z infrastruktury drogowej w pobliżu szkoły.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej