Bezpieczne wakacje na wsi

Miejscy strażnicy wraz funkcjonariuszem z KP Poznań-Północ odwiedzili półkolonistów w ODK Bajka oraz ODK Orbita. Korzystając z możliwości spotkania się z dziećmi w okresie letnim, przypomniano o zasadach wakacyjnego bezpieczeństwa.

Tym razem dużo uwagi poświęcono bezpiecznym zachowaniom na wsi. Wiele dzieci ulega wypadkom podczas prac żniwnych, które zbiegają się w czasie z wakacjami. Dzieci nawet prowadzą, obsługują maszyny rolnicze, co jest niedopuszczalne, bardzo niebezpieczne. Dziecko nie powinno przebywać w miejscu pracy pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. Dziecko bawiące się, nie zawsze zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Nie tylko styczność z maszynami jest niebezpieczna, również zwierzęta mogą sprawić problem..Dla dzieci zwierzęta gospodarskie, to duża atrakcja, ale zawsze powinno mieć do nich ograniczone zaufanie. Do większych nie powinno samodzielnie się zbliżać. Jednak na wsi występują nie tylko zwierzęta udomowione, jest sporo owadów, które są niebezpieczne. Wspomniano również o zagrożeniach ze strony dzikich zwierząt, które naturalnie występują w sąsiadujących lasach.

Wieś jest właściwym miejscem do wypoczynku, ale pod warunkiem, że pamiętać będziemy o zagrożeniach, które mogą nas spotkać.

IS, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej