Bezpieczne wakacje na wsi

Strażnicy miejscy wspólnie z funkcjonariuszką z KP Poznań-Północ, w ramach trwającej akcji "Lato", odwiedzili dzieci wypoczywające na półkoloniach w "Ognisku na fyrtlu". Korzystając z możliwości spotkania się z dziećmi w okresie letnim, przypomniano zasady bezpieczeństwa. Tym razem, dużo uwagi poświęcono bezpiecznym zachowaniom na wsi. Wiele dzieci ulega wypadkom podczas żniw, które zbiegają się w czasie z wakacjami. Dzieci prowadzą nawet maszyny rolnicze, co jest niedopuszczalne, grozi śmiertelnym niebezpieczeństwem. Dziecko nie powinno przebywać w miejscu ich pracy. Maszyny rolnicze są różnorodne - ciągniki, kombajny, prasy do słomy, czy kosiarki. Bawiące się dziecko, nie zawsze zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Nie tylko styczność z maszynami jest niebezpieczna dla dzieci. Również gospodarskie zwierzęta mogą sprawić problem..Dla dzieci zwierzęta, to duża atrakcja. Dziecko zawsze powinno mieć ograniczone zaufanie do zwierząt. Do tych większych (koń, krowa) nie powinno samo podchodzić. Jednak na wsi występują nie tylko zwierzęta udomowione. Jest sporo owadów, które są niebezpieczne - szerszenie, osy, pszczoły, meszki, trzmiele.

Wieś jest właściwym miejscem do wypoczynku, ale pod warunkiem, że będziemy pamiętać o konieczności unikania zagrożeń, znacznie odmiennych od miejskich, na które jesteśmy wyczuleni.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej