Zespół profilaktyki

W Przedszkolu "Tomcio Paluch", mieszczącym się przy ul. Poznańskie Sady, odbyło się spotkanie ze strażniczkami miejskimi z Zespołu Profilaktyki. Czas letniego wypoczynku nie zwalnia od stosowania się do przepisów ruchu drogowego. Poprzez filmy tematyczne utrwalono przepisy dotyczące pieszych. Wytłumaczono zasadność stosowania odblasków, w myśl powiedzenia "widoczny - bardziej bezpieczny". Przypomniano także o obowiązku korzystania przez dzieci z fotelików samochodowych podczas podróży samochodem. Nawiązując do zasady ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych, przypomniano, że "gdy mnie obcy czymś częstuje, mówię grzecznie NIE! dziękuję". Przypomniano numery telefonów alarmowych i zasady wzywania pomocy.

Strażniczki razem z przedszkolakami przypominały zasady korzystania z akwenów:

- nie kąp się w miejscach niedozwolonych, korzystaj tylko ze strzeżonych kąpielisk

- nigdy nie skacz do wody o nieznanym dnie

- nie zanurzaj się gwałtownie, po długim przebywaniu na słońcu

- zawsze słuchaj poleceń ratownika

- nie spychaj nikogo z pomostów oraz materacy do wody

Pogadanki zilustrowano filmami i prezentacjami, a na koniec przekazano dzieciom zawieszki odblaskowe dla poprawy widoczności.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej