Bezpieczne półkolonie z funkcjonariuszami

Miejska strażniczka i jeżyccy policjanci ponownie odwiedzili dzieci na półkolonii zorganizowanej przez Poznański Klub Morski na jeziorem Kierskim. Funkcjonariusze rozmawiali o bezpieczeństwie podczas spędzania wolnego czasu przez młodzież, wskazali na możliwe zagrożenia. Strażniczka przypomniała o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym dotyczących zarówno pieszych, jak i rowerzystów, wskazała na zasadność stosowania odblasków, elementów ubioru kontrastujących z otoczeniem. Ze względu na wodniacki charakter półkolonii, nie poszerzano rozmów o tematykę bezpieczeństwa nad wodą, ale wskazano na konieczność przestrzegania regulaminów i zasad dotyczących wypoczynku na górskich szlakach. Przypomniano również o odpowiedzialnym zachowaniu wobec rówieśników, przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w domu, czy też podczas samodzielnych "miejskich wycieczek". Wspomniano również o rozwadze podczas kontaktów z nieznajomymi osobami. Przypomniano numery telefonów alarmowych oraz zasady wzywania pomocy w sytuacjach zagrożenia.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej