Zespół profilaktyki

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, w placówkach oświatowych są kontynuowane spotkania profilaktyczne. Strażniczki miejskie wspólnie z policjantką z KP Poznań-Stare Miasto odwiedziły uczniów w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2. Strażniczki zostały również zaproszone na uroczysty apel klas I-III do SP nr 82. Funkcjonariuszki uświadamiały dzieciom, że pozornie beztroskie zabawy na sankach, nartach, czy łyżwach mogą być niebezpieczne, jeśli odbywają się w sposób bezmyślny i w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Wspólnie przypomniano zasady wzywania pomocy i numery telefonów alarmowych, tak istotnych w ratowaniu życia, zdrowia ludzi. Najmłodszych pouczono o bezwzględnym zakazie kontaktu z obcą osobą i poinstruowano, jak mają zachować się w danej sytuacji, zaś starszym przypomniano o zachowaniu ostrożności podczas korzystania z internetu. W myśl hasła "widoczny - bardziej bezpieczny", dzieciom wytłumaczono zasadność stosowania odblasków.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej