Zespół profilaktyki

W ramach działań "Bezpieczne ferie", funkcjonariusze z Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania, rozmawiają z dziećmi o bezpieczeństwie. Wszystko po to, aby podczas ferii bezpiecznie wypoczęły, a po dwóch tygodniach beztroski, całe i zdrowe wróciły do swych obowiązków. Spotkania o bezpieczeństwie uczniów poprzedziły ferie i są kontynuowane z uczestnikami pólkolonii.

Jak bezpiecznie spędzić ferie? Jakich miejsc unikać? - oto pytania, na które wspólnie starano się odpowiedzieć podczas spotkań. Tematem wielu pogadanek jest bezpieczeństwo najmłodszych podczas zabaw poza domem, jak również przestrzeganie przed nierozważnymi zachowaniami w domu. Strażnicy rozmawiali z dziećmi na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu oraz zachowań ryzykownych. Poza bezpieczeństwem na drodze, przestrzegali przed wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne, informując dzieci jakie może być to niebezpieczne, jakie górki są bezpieczne do zjazdu sankami, kiedy bitwa na śnieżki jest dozwolona oraz jak postąpić, kiedy zaatakuje pies. Wyjaśniono, jak organizować bezpieczny kulig - NIE na jezdni i za samochodem!. Dzieci dowiedziały się również, jak zachować się w przypadku, gdy dojdzie do niebezpiecznych sytuacji z obcymi osobami, jak ich uniknąć, a także gdzie szukać pomocy. Kolejnym zagadnieniem poruszonym w czasie spotkania były zagrożenia w Internecie. Często się bowiem zdarza, że młodzi ludzie, nie mając pomysłu na spędzenie wolnego czasu, przez wiele godzin przebywają w sieci. Podkreślono, że Internet, mimo wielu zalet i przydatności, niesie również pewne zagrożenia, szczególnie dla najmłodszych jego użytkowników (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami niebezpiecznymi, dostęp do treści sprzecznych z normami wychowania, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość, nieuczciwość).

Starszym słuchaczom przypomniano, że za wszelkie zachowania niezgodne z prawem ponosi się odpowiedzialność prawną już po ukończeniu 13 roku życia. W trakcie wizyty wyjaśniono nastolatkom, co to jest czyn karalny i demoralizacja. Rozmawiano z młodymi ludźmi o tym, gdzie kończą się granice żartów, a zaczyna się przemoc rówieśnicza.

JK, EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej