Bezpieczna droga z pierwszakami

Wrzesień, to czas rozpoczęcia przez uczniów nowego roku szkolnego, ale również rozpoczęcia przygody ze szkołą dla dzieci rozpoczynających edukację. Siedmiolatek to dziecko, które zgodnie z przepisami może samodzielnie poruszać się po drogach, co nie oznacza, że takie uprawnienie w pełni wiąże się z gwarancją jego bezpieczeństwa. Uwzględniając konieczność wsparcia młodego pieszego we wdrażaniu się do samodzielnego uczestniczenia w ruchu drogowym, miejscy strażnicy prowadzą zajęcia edukacyjne w formie pogadanek i ćwiczeń "bezpieczna droga do szkoły".

Strażniczka z Zespołu Profilaktyki uczestniczyła w cyklu spotkań z uczniami pierwszych klas, podczas których omawiano zasady i przepisy obowiązujące pieszych na drodze. Zwrócono uwagę na sytuacje drogowe, gdzie piesi muszą zachować maksymalną ostrożność i uwagę. Wskazano na możliwe zagrożenia oraz sposoby postępowania dla uniknięcia ich skutków. Po pogadance zaproszono dzieci do ćwiczeń. Zapoznano uczestników zajęć ze znakami i sygnałami drogowymi, ich znaczeniem dla bezpieczeństwa pieszych, wskazano na charakterystyczne oznakowanie "przejścia dla pieszych" - skorzystano z elementów miasteczka ruchu drogowego. Kolejno przeprowadzono zajęcia na ulicy, korzystając z infrastruktury drogowej w pobliżu szkoły, na trasie codziennie pokonywanej przez uczniów. Każde z dzieci uczestniczących w zajęciach musiało samodzielnie, poprawnie przejść przez jezdnię. Dla dzieci ćwiczących na prawdziwym przejściu, w ulicznym ruchu, było to znaczące doświadczenie. Podczas zajęć uwzględniono także zasady bezpieczeństwa podczas wyjść grupowych, przemieszczania się kolumny uczniów. Ponadto funkcjonariuszka wskazała na czynności i zachowania zabronione podczas pobytu na drodze, a szczególnie podczas przekraczania jezdni.

Na koniec zajęć, nauczycielki otrzymały odblaski i kolorowanki o bezpieczeństwie dziecka do przekazania uczniom.

EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej