Bezpieczna droga...także do szkoły

Wraz z początkiem roku szkolnego 2021/2022, strażniczki miejskie i policjant z KP Poznań-Stare Miasto kontynuują spotkania w ramach profilaktycznego projektu "Bezpieczna droga do i ze szkoły".

Na zaproszenie grona pedagogicznego wspólnie odwiedzili SP nr 82, natomiast strażniczki także Niepubliczną Szkołę Podstawową "Otwarte Drzwi". Spotkania z uczniami  dotyczyły bezpiecznego poruszania się po drodze, zasad obowiązujących podczas przechodzenia przez jezdnię, znaczenia sygnalizacji świetlnej. Wskazano również możliwe zagrożenia dla pieszych oraz sposoby ich uniknięcia. Z najmłodszymi, w pobliżu szkoły, przeprowadzono zajęcia doskonalące umiejętności w zakresie bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

Pamiętajmy!

Jedną z form zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa pieszych na drodze, jest zapewnienie możliwości ich dostrzeżenia przez kierujących pojazdami ze znacznej odległości. Przepisy wymagają od pieszych stosowanie elementów odblaskowych po zmroku i poza obszarem zabudowanym, ale i w innych okolicznościach ich stosowanie może znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa. Warto pamiętać o zakładaniu choćby najmniejszych elementów odblaskowych. Czasami ich posiadanie, a zwłaszcza w niekorzystnych warunkach pogodowych, może mieć decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa, szczególnie pieszych.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej