Zespół profilaktyki

Przedszkolak nie może jeszcze samodzielnie uczestniczyć w ruchu drogowym, ale powinien poznawać zasady bezpieczeństwa obowiązujące pieszych. Spotkania ze strażnikami są doskonałą okazją do wdrażania wiedzy o bezpieczeństwie, także na drodze, są znaczącym wsparciem dla edukacyjnych działań rodziców i przedszkolnych nauczycieli.

Strażniczka z Zespołu Profilaktyki po raz kolejny odwiedziła Przedszkole "Pod Topolą". Podczas wspólnych rozważań i wymiany doświadczeń, przedszkolaki określiły "złote zasady bezpieczeństwa na drodze":

* zawsze chodzimy bezpieczną drogą, uczęszczaną przez inne dzieci - nie chodzimy na skróty

* jeśli nie ma chodnika, zawsze chodzimy po lewym poboczu drogi

* przez jezdnię przechodzimy w miejscach widocznych, do tego wyznaczonych, najlepiej z sygnalizacją świetlną

* przechodzimy tylko przy zielonym świetle

* nigdy nie możemy przebiegać przez jezdnię, nawet na przejściu dla pieszych

* po zmroku, na drodze zawsze nosimy elementy odblaskowe widoczne dla nadjeżdżających kierowców, umieszczone na zewnętrznych częściach ubioru.

Aby przedszkolaki mogły skuteczniej zapamiętać najważniejsze zasady ruchu drogowego, pogadanki zilustrowano edukacyjnymi filmami.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej