"Bezpieczna droga" na półkoloniach

Strażniczka miejska odwiedziła półkolonie w Prywatnej Szkole Podstawowej "Eureka". Funkcjonariuszka poprzez zabawę, uzasadniała dzieciom konieczność przestrzegania zasad ruchu drogowego w czasie korzystania z drogi. W tym celu pokazywała i omówiła znaki dla pieszych oraz znaki dla innych użytkowników drogi. Omówiła także znaczenie sygnalizacji świetlnej dla pieszych oraz dla pojazdów. Funkcjonariuszka wskazywała zagrożenia, jakie mogą płynąć dla dzieci, kiedy nie będą przestrzegać zasad ruchu drogowego. Przypomniano również, że dzieci  w wieku przedszkolnym nie mogą samodzielnie poruszać się po drodze, a tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej. Najbezpieczniej zaś, kiedy najmłodsze dzieci idą z rodzicami za rękę.

Na koniec zajęć, każde dziecko otrzymało odblaskową kamizelkę.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej