"Bezpieczna droga do szkoły"

Strażnicy z Zespołu Profilaktyki uczestniczyli w cyklu spotkań z najmłodszymi o uczniami Szkoły Podstawowej nr 46, by przypomnieć o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa podczas "Bezpiecznej drogi do szkoły". Zajęcia, w formie pogadanki połączonej z ćwiczeniami, były prowadzone na szkolnym boisku.

Wiedza o drogowych zagrożeniach oraz umiejętność bezpiecznego poruszania się na drodze, w połączeniu z przestrzeganiem zasad i przepisów drogowych, powinna skutkować zmniejszeniem liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Celem zajęć, prowadzonych na szkolne zaproszenie, było:

- poszerzenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego poruszania się po drogach

- uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu bawienia się w miejscach niedozwolonych

- utrwalenie w świadomości dzieci konieczności noszenia znaczków odblaskowych

Ponadto, spotkania były również okazją do przypomnienia zasad ruchu drogowego obowiązujących w ruchu drogowym. Dzieci mogły zapoznać się z "przejściem dla pieszych", znaczeniem sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych dla bezpieczeństwa pieszych. Przypomniano o rozważnym przechodzeniu przez jezdnię: zanim przejdziesz na drugą stronę rozejrzyj się w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo, gdy droga "wolna", możesz przejść. Dzieci zapamiętały, że jezdnia nie jest miejscem do zabawy.

Uczestnikom zajęć przekazano elementy odblaskowe informując o sposobie i okolicznościach korzystania z nich.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej