Bezpieczna droga do SP 33

Strażniczka miejska z Zespołu Profilaktyki spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 33. Funkcjonariuszka podczas pogadanki przekazała informacje o najważniejszych dla pieszych normach prawnych obowiązujących w ruchu drogowym. Przypomniała najmłodszym uczniom, że nie mogą poruszać się bez opieki osoby dorosłej, jeśli nie ukończyły 7 lat (art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym: "dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej - nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych").

Wspólnie ustalono "złote zasady" postępowania w drodze do szkoły:

- nie chodzimy na skróty,

- jeśli nie ma chodnika, zawsze chodzimy po lewym poboczu drogi,

- przez jezdnie przechodzimy w miejscach widocznych, do tego wyznaczonych, najlepiej z sygnalizacją świetlną,

- nigdy nie możemy przebiegać przez jezdnię,

- na drodze po zmroku zawsze nosimy elementy odblaskowe, umieszczone na zewnętrznych częściach ubioru, aby były widoczne dla kierowców nadjeżdżających pojazdów,

Dzieci miały możliwość poznać znaczenie znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej ważnych dla bezpieczeństwa pieszych, ale także dla kierujących pojazdami.

Aby zagadnienia omawiane podczas spotkania było bardzie zapamiętanie przez dzieci, w trakcie pogadanek zostały wyświetlone filmy edukacyjne. Na koniec zajęć, każdy uczeń otrzymał tematyczne kolorowanki.

ACD

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej