Bezpieczną drogą do przedszkola

Wrzesień, jak co roku, strażnicy Zespołu Profilaktyki rozpoczynają cyklem zajęć związanych z bezpieczeństwem na drodze. Dzieci w przedszkolach i szkołach zapoznają się z podstawowymi zasadami obowiązującymi uczestników ruchu drogowego.

Wiedza o drogowych zagrożeniach oraz umiejętność bezpiecznego poruszania się na drodze, w połączeniu ze znajomością zasad i podstawowych przepisów drogowych, powinna skutkować zmniejszeniem liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W celu utrwalenia dzieciom zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, jako pieszy, czy pasażer pojazdu oraz poznawania podstawowych przepisów ruchu drogowego, funkcjonariusze Straży Miejskiej odwiedzili Przedszkole nr 192.

Cele spotkania było:

- zapoznanie przedszkolaków z tematyką bezpiecznego poruszania się po drogach,

- uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu bawienia się w miejscach niedozwolonych.

Dzieci mogły zapoznać się z przejściem dla pieszych, sygnalizatorem świetlnym oraz znakami drogowymi. Przypomniano o najważniejszych czynnościach przed przejściem na drugą stronę drogi:

- korzystaj z najbliższego "przejścia dla pieszych", nie rozpraszaj uwagi, schowaj telefon komórkowy

- zatrzymaj się przed "przejściem" i spoglądając w lewo, w prawo i ponownie w lewo sprawdź, czy nie nadjeżdża pojazd - jeśli droga wolna, raźnym krokiem (nie przebiegaj!) możesz przejść na drugą stronę

- na przejściu z sygnalizacją, koniecznie stosuj się do sygnału świetlnego

Przedszkolacy dowiedzieli się również, jak ważne dla bezpieczeństwa, jest noszenie elementów odblaskowych, które otrzymali od strażników.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej