Zespół profilaktyki

Uczniowie z klas I-III SP nr 21 doskonalili wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Bezpieczne zachowania na drodze, to podstawowa zasada poruszania się w mieście oraz poza nim. Zasady bezpieczeństwa na drodze, szczególnie ważne dla pieszych, przedstawili miejscy strażnicy w ramach projektu adresowanego do młodszych uczniów szkół podstawowych "bezpieczna droga do szkoły". Młodzi uczniowie podczas spotkania poznali najważniejsze dla pieszych przepisy ruchu drogowego. W praktyce doskonalili umiejętności, niezbędne w czasie poruszania się po drodze.

Należy mieć nadzieję, że lekcje z strażnikami pogłębią ich wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz przyczynią się do ograniczenia zdarzeń drogowych, nie tylko z udziałem dzieci.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej