Zespół profilaktyki

W Szkole Podstawowej nr 79 funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania z Zespołu Profilaktyki spotkali się z uczniami drugich i trzecich klas. 

Celem prowadzonych zajęć było poszerzenie wiedzy uczniów na temat przestrzegania na ulicy zasad bezpieczeństwa, a także wdrażanie u dzieci obowiązku ich przestrzegania. Poprzez pogadankę i ćwiczenia wspomagane makietą drogi z miasteczka ruchu drogowego, dzieci utrwaliły zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz uczyły się prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.

Z dziećmi uczestniczącymi w spotkaniu, także rozmawiano o zasadach "bezpieczeństwach w kontaktach z obcym". Funkcjonariusze poinformowali o możliwych zagrożeniach w drodze do szkoły, szkole, w miejscu zamieszkania. Propagowali asertywność w kontaktach z osobami, których nie znamy, a także przekazali praktyczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

JK, ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej