"Bezpieczeństwo w sieci"

Kontynuując spotkania na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, online połączono się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 82. Celem działań profilaktycznych "Bezpieczeństwo w sieci" jest uświadomienie uczniom, na jakie zagrożenia w wirtualnym świecie mogą być narażeni, a także nauka prawidłowych reakcji w przypadku ich zaistnienia. Przedstawiono problematykę niedozwolonego publikowania fotek, filmów bez zgody osoby w nich występującej, a także odpowiedzialnego, internetowego kontaktu z osobą nieznajomą. Podkreślono, że prywatność w Internecie jest bardzo ważną kwestią i w sytuacji, gdy korzysta się z portali społecznościowych, należy zachować szczególną ostrożność. Zaapelowano tym samym o ustawienie profilu prywatnego i ograniczenie grona znajomych (na portalach społecznościowych) do tych, z którymi się przyjaźnimy i znamy osobiście. Strażniczki omówiły także znaczenie określeń cyberprzemoc i child grooming. Wyświetlono filmy edukacyjne.

Równiez przypomniano o konieczności stosowania środków ochrony przed zagrożeniem Covid-19.

AS, MS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej