Zespół profilaktyki

Internet, to z pewnością jeden z ważniejszych wynalazków współczesnego świata. Świadczy o tym choćby liczba użytkowników liczona w miliardach, czy fakt, że bez Internetu nie funkcjonowałoby wiele dziedzin życia. Jednocześnie jednak warto pamiętać, że Internet niesie ze sobą wiele zagrożeń - sieć nie jest w pełni kontrolowana, dlatego nie ma tu miejsca na jakiekolwiek zaniedbania ze strony użytkowników.

W SP nr 40 odbyło się kolejne spotkanie poświęcone tematyce cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci. Przedstawicielki Straży Miejskiej, podczas prelekcji zwróciły uwagę uczniów szóstych klas na fakt, że Internet to nie tylko możliwość nauki i zabawy, ale również źródło zagrożeń, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój młodego człowieka. Strażniczki wyjaśniły, czym jest cyberprzemoc i kradzież danych. Zwróciły także uwagę zebranym na zagrożenie prywatności oraz problem uzależnienia od Internetu. Na koniec wyświetlono uczniom filmy ukazujące omawiane problemy, a także wskazały możliwości poszukiwania pomocy w przypadku zagrożeń.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej