Zespół profilaktyki

W SP nr 82 przy ul. Krakowskiej odbyły się spotkania poświęcone tematyce cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci. Strażniczki miejskie podczas rozmów z uczniami zwróciły uwagę na fakt, że Internet, to nie tylko możliwość nauki i zabawy, ale również źródło zagrożeń, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój młodego człowieka. Funkcjonariuszki wyjaśniły, czym jest cyberprzemoc i kradzież danych, uczulały na szkodliwe treści. Zwróciły także uwagę zebranych na zagrożenie prywatności oraz problem uzależnienia od Internetu. Na koniec wyświetliły uczniom filmy ukazujące omawiane problemy, a także wskazały możliwości poszukiwania pomocy w trudnych sytuacjach.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej