Bezpieczeństwo Seniora

Poprzez patrole prewencyjne, miejskie strażniczki chcą dotrzeć z informacjami do jak największej grupy osób starszych. W rejonie ratajskich osiedli przeprowadzono działania profilaktyczne, nawiązujące przede wszystkim do bezpiecznych zachowań w życiu codziennym. Działania są związane z nasilającymi się oszustwami i agresją wobec osób starszych oraz ich zapotrzebowaniem na informacje dotyczące radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu, czy zdrowiu. Apelowano o zachowanie ostrożności w pojazdach komunikacji publicznej, na targowiskach, by nie stać się ofiarą kradzieży kieszonkowej. Przestrzegano także przed bezgraniczną ufnością wobec oferentów różnorakich usług, form pomocy, jak również przed oszukańczymi "telefonami od wnuczków, policjantów itp". Spotkanym seniorom przekazano informacyjną broszurę "Seniorze-Pamiętaj!", "gwizdki do alarmowania", odblaskowe opaski-zawsze niezbędne. Przypominano również o obowiązujących zasadach ochrony przed Covid19 "Dystans-Dezynfekcja-Maseczka".

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej