Zespół profilaktyki

Młodzi ludzie coraz częściej zachowują się agresywnie, a także przyjmują postawę wrogą wobec otoczenia, swoich rówieśników i osób dorosłych. Wynikać to może z braku zaspokajania podstawowych, a zarazem najważniejszych potrzeb emocjonalnych dorastającego człowieka, takich jak miłość, poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, szacunku, uznania oraz przynależności.

W świetlicy Szkoły Podstawowej nr 21, miejska strażniczka z Zespołu Profilaktyki spotkała się z uczniami młodszych klas. Rozmawiano o wzajemnej życzliwości, współpracy, ale też o sposobach rozwiązywania ewentualnych konfliktów, o emocjach i radzeniu sobie z nimi. Okazało się, że dzieci mają dość dużą wiedzę na ten temat, byli zaangażowani w dyskusję.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej