Zespół profilaktyki

W przedświąteczną niedzielę harcerze przynieśli poznaniakom Betlejemskie Światło Pokoju. Tradycyjnie przekazują je uroczyście włodarzom Poznania, skąd dociera do miejskich instytucji, organizacji, wielu placówek. Również miejscy strażnicy docierają ze Światłem do placówek, z którymi współpracują na co dzień. Strażnicy Zespołu Profilaktyki również odwiedzili niektóre zaprzyjaźnione placówki, dołączając również świąteczno-noworoczne życzenia.

ISz, JK, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej