Bądź widoczny, bądź bezpieczny!

Od początku roku szkolnego, miejskie strażniczki z funkcjonariuszami KP Poznań-Stare Miasto kontynuują wspólne działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych.

Spotkania z uczniami klas pierwszych w SP nr 75 i SP nr 82 dotyczyły bezpiecznego poruszania się po drodze, zasad obowiązujących podczas przechodzenia przez jezdnię, znaczenia znaków i sygnalizacji świetlnej dla pieszych. Wskazano również możliwe sytuacje zagrożeń dla pieszych oraz sposoby ich uniknięcia. Rozmawiano także o zapewnieniu przez pieszych możliwości ich dostrzeżenia przez kierujących pojazdami. Po zmroku oczywiście przez stosowanie elementów odblaskowych, kontrastowych elementów ubioru, ale także w ciągu dnia - nie wchodząc na jezdnię zza stojącego pojazdu, zzadrzewa, czy rozrośniętych przydrożnych krzewów itp.Z najmłodszymi uczniami przeprowadzono ćwiczenia w zakresie bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, korzystając z infrastruktury drogowej w pobliżu szkoły.
Na ręce wychowawców przekazano zawieszki odblaskowe oraz plakaty do wykorzystania podczas zajęć utrwalających omawiane zagadnienia.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej