Zespół profilaktyki

Strażnicy z Zespołu Profilaktyki kontynuują spotkania z uczniami poznańskich placówek oświatowych, aby utrwalać podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Na zaproszenie grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 82, strażniczka spotkała się z uczniami drugich klas, aby przedstawić zasady bezpiecznego zachowania się w kontakcie z osobą nieznajomą. Funkcjonariuszka preferowała w takich sytuacjach zasadę ograniczonego zaufania, postępowanie zgodne z regułą "gdy mnie obcy czymś częstuje - mówię grzecznie NIE! Dziękuję!". Apelowała o bezwzględny zakaz przyjmowania jakichkolwiek prezentów od osoby obcej, bez wiedzy i zgody rodziców.

Natomiast w klasie szóstej odbyło się spotkanie poświęcone tematyce "cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci". Strażniczka także zwróciła uwagę zebranych na zagrożenie prywatności w sieci oraz problem uzależnienia od Internetu. Wyświetlono uczniom filmy ukazujący omawiane problemy, a także wskazano na możliwości uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach.

MS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej