Zespół profilaktyki

Funkcjonariuszka Straży Miejskiej przeprowadziła pogadanki dla uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych nr 68 i nr 69. Spotkania odbyły się pod przewodnim hasłem "Dzieci w kontaktach z osobą nieznajomą". Funkcjonariuszka uświadomiły dzieciom, na jakie niebezpieczeństwa mogą się narazić podczas nieostrożnego z kontaktu z "obcym". Łatwowierność i naiwność, są często przyczynami kłopotów. Dlatego też, rozmawiano o koniecznym ograniczonym zaufaniu wobec osób nieznajomych. Uczniowie uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania, chętnie uczestniczyły w dyskusji o sposobach radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

Wiodącym celem każdego spotkanie było uświadomienie uczniom następujących kwestii:
1. nieprzyjmowanie od obcych jakichkolwiek prezentów i słodyczy
2. nieoddalanie się z obcymi
3. niewsiadanie do pojazdów kierowanych przez obcych
4. nieotwieranie obcym drzwi mieszkania
5. niepodawanie danych osobowych swoich, rodziny, adresu zamieszkania, szkoły, numeru telefonu
6. nieopowiadanie o wyposażeniu mieszkania, domowych kosztownościach itp.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej