Bądź bezpieczny w sieci...

Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki spotkali się online na zajęciach z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6.  Pogadanki dotyczyły niebezpieczeństw czyhających na użytkowników sieci internetowej. Na przykładach najważniejszych i najczęściej występujących form przemocy w cyberprzestrzeni, omówiono aspekty prawne związane z odpowiedzialnością prawną jej sprawców. Poruszono również problem przeciwdziałania zagrożeniom, jakie czekają na młodych internautów w internetowej przestrzeni. Zwrócono przy okazji uwagę młodych ludzi na fakt, że zagrożenia występujące w realu, mogą również zaistnieć w świecie wirtualnym oraz, że również tam obowiązują przepisy prawna.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej