Zespół profilaktyki

Strażniczki z Zespołu Profilaktyki SMMP kontynuują online spotkania z uczniami realizującymi zdalne nauczanie. Profilaktyka z uczniami SP nr 75 oraz SP nr 40 dotyczyła bezpieczeństwa podczas korzystania z internetowej sieci. Omówiono różnice między światem wirtualnym, a rzeczywistością. Przedstawiono niewłaściwe i szkodliwe treści, z jakimi dzieci mogą zetknąć się w Internecie, sygnalizowano również o zagrożeniach w korespondowaniu z nieznaną osobą. Wskazano rodzaje i źródła zagrożeń, omówiono formy cyberprzemocy oraz jej aspekty prawne, a przede wszystkim informowano o koniecznej ostrożności i rozwadze podczas korzystania z portali i kont społecznościowych.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej