Zespół profilaktyki

Utrwalanie wiedzy i podnoszenie świadomości dzieci w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to jeden z priorytetów działań funkcjonariuszy Zespołu Profilaktyki SMMP. Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 18 strażniczki miejskie odwiedziły uczniów pierwszych klas. Spotkania z dziećmi dotyczyły omówienia zasad obowiązujących podczas przechodzenia przez jezdnię, znaczenia znaków i sygnalizacji świetlnej dla pieszych. Wskazano również możliwe zagrożenia dla pieszych oraz sposoby ich uniknięcia. Z najmłodszymi, na szkolnym korytarzu z użyciem miasteczka ruchu drogowego, w formie zabawy przeprowadzono zajęcia praktyczne w zakresie bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Uczniowie otrzymali elementy odblaskowe dla poprawy widoczności na drodze.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej