Zespół profilaktyki

Strażniczki kontynuują spotkania o tematyce bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Tym razem, na zaproszenie Dyrekcji Przedszkola nr 75 "Przyjaciele Włóczykija" spotkały się z dziećmi, by wspólnie omówić zasady bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Przypomniano o obowiązkach pieszych oraz konieczności bycia rozważnym i odpowiedzialnym na drodze. Rozmawiano o znaczeniu i konieczności stosowania przez pieszych elementów odblaskowych, bo "jestem widoczny - jestem bardziej bezpieczny". Najmłodsi umiejętnie i z dużym znawstwem, w trakcie pogadanki rozwiązywali zagadki o bezpieczeństwie. Ponadto utrwalono ogólnoeuropejski numer telefonu alarmowego i zasady wzywania pomocy. Na koniec spotkania, uczestnicy otrzymali elementy odblaskowe, które przyczynią się do zwiększenia ich widoczności na drodze.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej