Zespół profilaktyki

Bezpieczeństwo najmłodszych, to dla służb mundurowych priorytet. Kontynuowane są działania w ramach projektu profilaktycznego "bezpieczna droga do i ze szkoły". Strażniczki miejskie wspólnie z policjantami KP Stare Miasto odwiedzili uczniów klas I-III SP nr 40 oraz SP 13. Spotkania z uczniami i pogadanki dotyczyły bezpiecznego poruszania się po drodze, zasad obowiązujących podczas przechodzenia przez jezdnię, znaczenia sygnalizacji świetlnej. Wskazano również możliwe zagrożenia dla pieszych oraz sposoby ich uniknięcia. Z najmłodszymi przeprowadzono zajęcia praktyczne, korzystając z infrastruktury drogowej w pobliżu szkoły.

Strażniczki skorzystały z zaproszenia i odwiedziły najmłodszych wychowanków Przedszkola "Liczmanek". Funkcjonariuszki uświadamiały przedszkolakom, jak ważnym dla bezpieczeństwa pieszych jest noszenie elementów odblaskowych. Apelowano, aby rodzicom przypominali o konieczności używania podczas jazdy fotelików przez dzieci, a pasów bezpieczeństwa przez dorosłych. Ponadto przedszkolaków uczono powiedzenia "gdy mnie obcy czymś częstuje - mówię grzecznie NIE!, dziękuję" - niezbędnego w sytuacjach propozycji składanych przez nieznane osoby. Przypomniane zostały numery telefonów alarmowych. Na zakończenie przekazano dzieciom drobne upominki, niektóre z nich przyczynią się do poprawy ich widoczność na drodze.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej