Zespół profilaktyki

Miejska strażniczka z Zespołu Profilaktyki udała się na teren os. Smochowice, by informować mieszkańców, w jaki sposób mogą przeciwdziałać "smogowi". Informowała o źródłach powstawania smogu, okolicznościach jego zwiększonego natężenia w powietrzu oraz o negatywnym oddziaływaniu na zdrowie ludzi. Jedną z istotnych przyczyn powstawania smogu, jest nieodpowiedzialne lekceważenie zasad dotyczących korzystania z pieców na opał stały do celów grzewczych. Nadmierna emisja trujących spalin jest powodowana niesprawnością pieca, niedrożnością (nieszczelnością) przewodu kominowego, a przede wszystkim stosowaniem niskiej jakości stałego opału. Warto wspomnieć o prawnym zakazie (pod groźbą kary) spalania rozmaitych odpadów lub innych materiałów nieopałowych. Ogrzewając dom węglem, drewnem, biomasą lub eko-groszkiem i tak emitujemy do atmosfery szkodliwe drobiny, które gromadzą się w powietrzu. Zjawisko smogu najbardziej zauważalne jest na terenach mocno zurbanizowanych. Smog może być przyczyną opadów kwaśnego deszczu, który zawiera trujące związki. Kwaśne deszcze negatywnie oddziałują na środowisko, powodują zniszczenia lasów oraz zakwaszania gleby i wód.

Zainteresowanym mieszkańcom osiedla przekazano broszury informacyjne.

Anita

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej