Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania uczestniczyli w podsumowaniu, już ósmej edycji, projektu prewencyjnego "Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka", która odbyła się w Przedszkolu "Pod Topolą".

Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie pogadanek, również przez miejskich strażników, w poznańskich przedszkolach z wykorzystaniem filmów oraz pokazów multimedialnych. Celem spotkań z przedszkolakami jest propagowanie bezpiecznego zachowania na drodze, bezpiecznej zabawy w przedszkolu, na podwórku oraz przekazanie wiedzy o zagrożeniach mogących wystąpić w innych sytuacjach, np. w razie napotkania "obcego", czy spotkań ze zwierzętami. Dzieci nabywają umiejętność rozpoznania groźnych, bądź niekorzystnych sytuacji oraz poznają sposoby zachowania w sytuacjach trudnych, a także możliwości i zasady uzyskania pomocy. Wspólna edukacja na linii nauczyciel - dziecko - rodzic - strażnik powinna wpłynąć na właściwy proces wychowania małego człowieka, przyczyniając się do lepszego postrzegania świata.

ACz-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej