Zespół oskarżycieli publicznych

ul. Głogowska 26
Poznań
tel 61-878-15-80 do 83

(w godz. 7.30 - 15.30)
zobacz na planie

****************************************

W przypadku zasądzenia przez sąd kosztów postępowania na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (Miasta Poznania) i uprawomocnienia sie wyroku, wpłaty należy dokonać na konto - patrz tutaj

****************************************

Strażnicy  referatu zajmują się prowadzeniem czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, w których straże gminne (miejskie) posiadają uprawnienia oskarżycieli publicznych a także biorą udział w postępowaniach sądowych wcharakterze oskarżycieli publicznych w sprawach wniesionych przez Straż Miejską Miasta Poznania.

Pełen zakres zadań komórek organizacyjnych SMMP  do pobrania tutaj

****************************************

Straż Miejska Miasta Poznania udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art.63 par 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazaną osobę (imię i nazwisko) od której pochodzą, jej adres (kod pocztowy,miejscowość, ulica i nr domu) i żądania (przedmiot sprawy). Jeżeli w korespondencji nie wskazano adresu wnoszącego, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej