U jeżyckich seniorów

Miejskie strażniczki i funkcjonariusze KP Poznań-Jeżyce spotkali się z seniorami w "Klubie Ogrody" (Filii nr 2 Zespołu Dziennych Domów Pomocy). Głównym celem spotkania było przekazanie wiedzy na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać w codziennym życiu.
Omówiono sposoby działania oszustów, w tym metodą na "wnuczka, krewnego, administratora itp.". Przedstawiono, w jaki sposób wzbudzają zaufanie, np. podając się za inkasentów zakładu energetycznego, pracowników spółdzielni mieszkaniowej, czy też pracowników pomocy społecznej. Przypomniano zasady bezpieczeństwa osobistego seniora podczas niezapowiedzianych wizyt domowych - spojrzenie w wizjer, zapytanie o cel wizyty, o okazanie identyfikatora, legitymacji służbowej, upoważnienia. Jeśli są jakieś wątpliwości, należy potwierdzić tożsamość osoby, cel wizyty w reprezentowanej instytucji. Jeżeli gość zachowuje się podejrzanie lub jest natarczywy, należy bezwzględnie powiadomić najbliższy Komisariat Policji. Seniorom zaprezentowano filmy tematyczne, przekazano broszury "Seniorzy - bezpieczeństwo osobiste".
Strażniczki omówiły zagrożenia związane ze smogiem.
Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone, a także kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Największy udział w tworzeniu smogu w miastach ma tzw. niska emisja, czyli dym z pieców i kotłowni opalanych kiepskiej jakości węglem, drewnem i śmieciami. Na drugim miejscu jest transport drogowy. Najbardziej szkodliwymi składnikami smogu są pyły zawieszone (PM10 i PM2,5), dwutlenek siarki, tlenki azotu, benzo (a)piren i metale ciężkie. Ich wdychanie może powodować kaszel, prowadzić do alergii, zaostrzenia objawów astmy, a nawet przyczynić się do powstania nowotworów.
Strażniczki omówiły w jaki sposób należy walczyć ze smogiem, a raczej jemu przeciwdziałać, między innymi:
- utrzymywać piec w należytej sprawności technicznej
- nie palić śmieci, nieopałowych odpadów
- opalać drewnem tylko sezonowanym
- rozpalanie zaczynać "od góry"
- jeden dzień w tygodniu przesiąść się do komunikacji miejskiej
- dozorować stan techniczny swojego auta pod kątem emisji spalin
- korzystać ze wspólnych przejazdów, by zmniejszyć liczbę aut na drogach
Zainteresowanym przekazano ulotki informacyjne "Niska emisja - duży problem"

Anita, Julita

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej