Wioleta Grupka

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stosunkowo nieduże osiedle o zróżnicowanej zabudowie z centrum położonym wokół ronda Śródka. Samo rondo jest w układzie podstawowym komunikacji samochodowej Miasta jednym z największych węzłów. Największy wpływ na charakter osiedla mają zabytki Ostrowa Tumskiego oraz tereny rekreacyjne położone nad jeziorem Maltańskim oraz wzdłuż rzeki Warty i Cybiny.

Najistotniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego:

  1. interwencje związane z zanieczyszczonymi terenami osiedla stanowią większość spraw kierowanych do straży. Między innymi, w pobliżu ul. Koronkarskiej znajduje się punkt skupu złomu. Często zdarza się, że w okolicy pozostawiane są na ulicy różnego rodzaju odpady, które nie zostały przyjęte. Funkcjonariusz ustala zarządcę gruntu, na którym zalegają odpady, a następnie kieruje wniosek o usunięcie śmieci. Są to zarówno tereny prywatne jak i miejskie;
  2. spowodował usunięcie 5 pojazdów, których stan wskazywał na to, że nie są używane od długiego czasu;
  3. dokonał kontroli sklepów pod kątem art. 45p2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 13 ust1pkt1 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych.