powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osiedle kwiatowe to rejon o zabudowie jednorodzinnej z dużą ilością zakładów rzemieślniczych, zwłaszcza branży tapicerskiej. Z jednej strony granica osiedla przebiega wzdłuż cmentarza Junikowo i terenów zalesionych a z drugiej strony to tereny niezabudowane stanowiące granicę administracyjną miasta. Dzikie wysypiska odpadów, zwłaszcza pochodzenia produkcyjnego oraz spalanie odpadów w przydomowych kotłowniach, stanowią najważniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego. Dzięki współpracy z mieszkańcami osiedla udaje się typować konkretne posesje, w których dochodzi spalania odpadów. Strażnik osiedlowy sprawdza także rejon pawilonów handlowych przy ul. Grunwaldzkiej i Malwowej gdyż gromadzą się tam osoby spożywające alkohol.