Sandra Barkowska

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osiedle św. Łazarz to centrala część Grunwaldu. Przeważa zwarta zabudowa kilkupiętrowych starych kamienic. Układ komunikacyjny osiedla skupia się wokół ul. Głogowskiej i są to wąskie, zatłoczone uliczki wypełnione zaparkowanymi samochodami. "Sercem" osiedla jest Rynek Łazarski, który codziennie przyciąga setki mieszkańców. Jednak niebagatelny wpływ na charakter osiedla mają Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz dworzec kolejowy.

Na terenie działania tego samorządu pomocniczego działa dwóch strażników. Do ich najważniejszych zadań między innymi należy kontrola czystości i porządku, ze szczególnym uwzględnieniem  okolic Rynku Łazarskiego. Z tego rejonu najczęściej mieszkańcy skarżyli się na ciągle przepełnione pojemniki z odpadami komunalnymi. Dzięki staraniom strażników, zarządca targowiska wprowadził dodatkowy, czwarty wywóz odpadów, a w chwili obecnej strażnicy zawnioskowali o uruchomienie kolejnego, dodatkowego wywozu w soboty. Działanie to ma przyczynić się do rozwiązania problemu sygnalizowanego przez mieszkańców a dotyczącego składowania odpadów obok kontenerów, jak również przepełnionych pojemników i rozwiewania śmieci w najbliższej okolicy.

Kolejny problem dotyczy praktycznie całego osiedla - chodzi o uciążliwości dla mieszkańców jakie stwarzają samochody zaparkowane w miejscach zabronionych. Kierowcy nagminnie pozostawiają swoje samochody na przejściach dla pieszych, chodnikach, na skrzyżowaniach czy powierzchniach wyłączonych z ruchu. Strażnicy reagują na zgłoszenia mieszkańców, wystawiają wezwania dla kierowców oraz stosują inne środki prawem przewidziane. Na terenie osiedla strażnicy ujawnili kilkadziesiąt wraków, z których już część została usunięta. Problem pojazdów nieużywanych łączy się bezpośrednio z ilością miejsc postojowych dostępnych dla kierujących.

Zgoła innym problemem są uciążliwości jakie stwarzają bezdomni - ciągle zajmują ławki na Skwerze im. Kazimierza Nowaka, przesiadują na terenie Parku Wilsona i zajmują  muszlę koncertową  oraz są w okolicach Dworca Zachodniego. Często zdarza się, że ludzie ci wywołują zgorszenie lub dopuszczają się nieobyczajnych wybryków, są pijani, zaczepiają przechodniów bądź uniemożliwiają korzystanie z infrastruktury miejskiej (śpią pod wiatami przystankowymi czy zajmują windy i inne pomieszczenia na dworcu PKP). Strażnicy realizują w tym zakresie wspólne patrole z MOPR-em i Policją, zachęcając bezdomnych do skorzystania z bogatej oferty Miasta w zakresie pomocy socjalnej, sprawdzają czy osoby te nie są poszukiwane  a w przypadkach uzasadnionych przewożą ich do ODON lub wypraszają z zajmowanych miejsc.   

Problem spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz uciążliwości dla mieszkańców powodowane przez pijanych nie tylko dotyczą bezdomnych. Wobec osób spożywających alkohol strażnicy często interweniują  obok sklepu Społem w rejonie ul. Kącik, przy ul. Dmowskiego a także w Parku Kasprowicza. 

W okresie jesienno - zimowym prowadzone są również kontrole spalania w piecach na opał stały, kontrole oświetlenia ulic i wyposażenia posesji w numerki porządkowe. Strażnicy również prowadzą kilkadziesiąt spraw związanych z zaśmieconymi terenami, ustalają ich właścicieli oraz wzywają do ich uporządkowania.