Referaty na planie Dodaj obiekt - Referaty

Referat Interwencyjny

Opis

referat ogólnomiejski

Do podstawowych zadań strażników  referatu należą m.innymi:

  1. realizacja interwencji od Dyżurnego SMMP, a w szczególności związanych z:
  • zagrożeniem życia bądź zdrowia osób,
  • ochroną spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  • przewozem osób do wytrzeźwienia,
  • ochroną zwierząt i środowiska,
  • pomocą w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  • zabezpieczeniem miejsc przestępstw, katastrof  lub innych zdarzeń do czasu przybycia właściwych służb,
  • porządkiem i bezpieczeństwem w ruchu drogowym

      2. współdziałanie z Policją  w zakresie realizacji wspólnych działań

      3. realizacja zadań z zakresu ekologii, przewozu zwierząt, monitoring spalania odpadów

Pełen zakres zadań komórek organizacyjnych SMMP  do pobrania tutaj

**********************************

Straż Miejska Miasta Poznania udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art.63 par 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazaną osobę (imię i nazwisko) od której pochodzą, jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) i żądania (przedmiot sprawy). Jeżeli w korespondencji nie wskazano adresu wnoszącego, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia

Wróć do listy